01.jpg

 

 

 

02.jpg

 

 

 

03.jpg

 

 

 

04.jpg  

 

 

 

05.jpg

 

 

 

民以食為天!!

“吃”真的是件非常重要的事情,

KoKo04.jpg  

但卻也常常讓人感到十分的苦惱,

每天都要煩惱著該吃什麼好勒~!

尤其是當公司附近的食物都已經被吃膩的時候,

所以每天一問到中午要吃什麼?!

大家都是一臉煩惱!

得到的答案總是“隨便”!“不知道”!“都好”!之類的,

哎~多沒建設性的回答啊!

話說又快接近中午了耶...

所以....午餐到底要吃什麼勒?!!!!!!!!!!!!!( 翻滾 ) 

    KoKo 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()